DZD Tech

DZD Tech Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİÇalışan Adayı

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üstte belirtilen ilgili kişi grubunun veri sorumlusu sıfatını haiz şirket tarafından tutulan verileri için geçerlidir.

1.           NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?

DZD TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan böyle kısaca “Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

2.           HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?

Hangi kişisel verilerinizin toplandığı Kişisel Verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğiKişisel Verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşıldığıKişisel Verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebiVerinizin imhasıKVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

3.           HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik BilgileriAdınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz,
İletişim Bilgileriİkamet edilen il, ilçe, mahalle, e-posta adresi, GSM no
İşlem GüvenliğiWeb sitemizin yönlendirmesi üzerine E-Posta adresimize başvuru yaptığınız tarih, başvurulan pozisyon, çalışmayı tercih ettiğiniz pozisyonlar
Görsel ve İşitsel VerilerFotoğraf
Mesleki Deneyimİş deneyimi verisi, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Eğitim BilgileriÖğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi,
Özlük Bilgileriİşe giriş tarihiniz, kıdeminiz, görev aldığınız pozisyon bilgisi Askerlik durumu bilgisi (tamamlandı, tecilli, muaf statüleri)
Sağlık BilgileriBaşvurunuzda yer vermeniz halinde engellilik durumu bilginiz
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik TedbirleriBaşvurunuzda yer vermeniz halinde adli sicil sabıka kaydı bilgileriniz
Diğer BilgilerSürücü belgesi verileri, yetkinlikleriniz, hobileriniz, maaş beklentiniz, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinden talep ettiğimiz onaya istinaden referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü sunum dosyaları. (CV’nizde/ iş başvuru formunuzda belirttiğiniz referans kişisine / kişilerine ait ad, soyad, GSM no, çalışğı kurum bilgisi ve çalışğı pozisyon bilgisi gibi bilgilerin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans kişisinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.)

4.           KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9’uncu maddesi şartlarının varlığı halinde 3 no’lu bölümde belirtilen kişisel verileriniz 6 no’lu bölümde belirtilen işleme amaçları ile başvurunuz sebebiyle referans kontrolü/ teyidi yapmak amacıyla veya olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme amaçlarıyla, iş başvuru formunda ya da CV’nizde belirtmiş olduğunuz referanslarla olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile paylaşılmaktadır.

5.           KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verilerinizi her bir kişisel veri kategorisi için ayrıntıları aşağıdaki 6 no’lu bölümde detaylı olarak açıklanan hukuki sebeplere istinaden; Şirketimiz web sayfası, Şirketimiz Linkedin hesabı üzerinden verilen iş ilanları, E-posta aracılığıyla sizlerden gelen özgeçmişlerinizin toplanması suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

6.           KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ NEDİR?

Kişisel Veri Kategorisiİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
Kimlik BilgileriKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
İletişim BilgileriKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
İşlem GüvenliğiKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Görsel ve İşitsel VerilerKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Mesleki DeneyimKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Eğitim BilgileriKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Özlük BilgileriKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Sağlık BilgileriEngelli statüsünde çalışmak istemeniz ve başvurunuzda bu bilgiye yer vermeniz halinde bu kategorideki kişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.Engelli statüsünde iş başvurusu yapmış olmanız halinde: 6698 sayılı Kanun’un 6/2’nci maddesinin (b) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (f) bendinde düzenlenen “İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması”  
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik TedbirleriEski hükümlü statüsünde çalışmak istemeniz ve başvurunuzda bu bilgiye yer vermeniz halinde bu kategorideki kişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.Eski hükümlü statüsünde iş başvurusu yapmış olmanız halinde: 6698 sayılı Kanun’un 6/2’nci maddesinin (b) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (f) bendinde düzenlenen “İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması”  
Diğer BilgilerKişisel verileriniz çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (c) bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”   6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendsinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

7.           KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin İçerenköy Mah. Mahir Bey Sk. Kutay Han No: 1/12 Ataşehir/İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@dzdtech.com adresine önceden sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilir  ve/veya https://www.dzdtech.com/  internet sitesi üzerindeki iletişim kanallarından yapabilirsiniz.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı KEP adresimize yapabilirsiniz. KEP adreslerine sadece KEP uzantılı adreslerden gönderim yapılabilmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

8.           KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

9.           KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen tebligat adresine fiziki posta yoluyla, info@dzdtech.com adresine önceden sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilir ya da https://www.dzdtech.com/ internet sitesi üzerindeki iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

10.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

11.         VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

DZD TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0323132203600001

Adres: İçerenköy Mah. Mahir Bey Sk. Kutay Han No: 1/12 Ataşehir/İstanbul

E-Posta Adresi: info@dzdtech.com

Dijital Banka Çözüm Önerileri

Bulut tabanlı uçtan uca dijital bankacılık çözüm önerileri üzerine uzmanlaşmış kadrosu ile DoKa Mobil-İnternet Bankacılığı çözüm önerileri sunuyor

Bakım Hizmetleri

Kurulduğu günden bu yana, %100 müşteri memnuniyeti ve hız ile yüksek standartlar temin eden bakım hizmetleri önermektedir.

Yazılım Tasarımı

Uçtan uca her türlü süreç tasarımı konusunda yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak müşteriye özel süreçler ve ürünler tasarlar.

Danışmanlık Hizmetleri

Aldığınız yazılım hizmeti ya da ana bankacılık sistemi nereden ve kiminle olursa olsun, teknoloji hizmetleri konusunda her türlü danışmanlık hizmetinin temini sağlanabilir.